Słowa – ach te słowa

Słowa – ach te słowa

Jakich słów używać Słowo – czyli „elementarna część mowy”, jak jest zapisane w Wikipedii. Słownik Języka Polskiego PWN określa słowo terminem: „Znak językowy mający jakieś znaczenie Wypowiedź ustna lub pisemna Obietnica złożona przez kogoś Czasownik.” Z racji, że...
Jak panować nad emocjami

Jak panować nad emocjami

Praca windykatora wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi i wysoką odpornością na stres. To zawód wysokiego ryzyka. Trzeba mieć odpowiednią osobowość i bardzo mocne nerwy, albo też nauczyć się panować nad emocjami. Zawód ten wymaga czasami konfrontacji...
Rozmowa efektywna i skuteczna

Rozmowa efektywna i skuteczna

Rozmowa, czyli komunikacja werbalna. Wymiana myśli i informacji pomiędzy co najmniej dwiema osobami. Teoretycznie rozmowa służy jakiemuś konkretnemu celowi, niezależnie, czy rozmawiamy tylko po to, aby mówić, ponieważ kochamy to robić, czy też w jakimś konkretnym...
Jak pracować głosem

Jak pracować głosem

Zostaliśmy obdarzeni przez Boga głosem, ale mało kto z nas wie jak prawidłowo z niego korzystać. W żadnej szkole, a ukończyłam ich wiele nie uzyskałam informacji na temat w jaki sposób pracować głosem. Pomijam uczelnie i szkoły aktorskie czy muzyczne, w których taka...