Emocjonalne wybuchy – samokontrola

Emocjonalne wybuchy – samokontrola

Emocjonalne wybuchy – samokontrola  Emocje są to reakcje na postrzegane wydarzenia. Kontrolowanie reakcji to różnica pomiędzy zdrowym a chorym umysłem i ciałem. Twoje emocje są wynikiem twojej własnej interpretacji. To nie zachowania innych osób. To nie w jaki...
Brak zaufania – wiarygodność

Brak zaufania – wiarygodność

Brak zaufania – wiarygodność  Zaufanie jest jak spoiwo, łączy dwa elementy sklejając je na zawsze. Albo do czasu, gdy ktoś zwyczajnie naruszy złączone elementy, przez co zostaną odklejone i pozostaną dwoma oddzielnymi elementami. Na zaufanie czasami pracujemy...
Milczenie czy zdrowa komunikacja

Milczenie czy zdrowa komunikacja

Milczenie czy zdrowa komunikacja? Czym jest cisza? Brakiem dźwięków, bodźców, czy jedynie zwyczajnym brakiem? Czy można ją określić pozytywnie? Znana formuła Norwida mówi „Cisza jest głosów – zbieraniem”. Czy cisza stanowi zewnętrzny element naszego...
Czy to tylko nadzieja czy moje oczekiwania

Czy to tylko nadzieja czy moje oczekiwania

Z serii świadomego życia Nadzieja czy oczekiwania Kontynuujemy nasze świadome życie i jednocześnie zbliżamy się do jego końca. Przeanalizuj swoją sytuację, w której teraz jesteś. Zastanów się jakie wiążesz z daną sytuacją nadzieje. Czy ta nadzieja jest tym, czego tak...