Kontynuując temat relacyjności i budowania zintegrowanych zespołów należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, co ja robię w tym zespole. Czy do niego pasuję i czy cel, który realizujemy współgra z głosem mojego serca. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, przyjrzyjmy się samemu Celowi.

Tydzień temu dotknęliśmy ważnego tematu jakim są relacje w biznesie, w rodzinie, czy wśród społeczeństwa, do którego przynależymy jako „jedno ciało”. Tak jak jedno ciało członków ma wiele, tak zespół również składa się z kilku „członków” o różnej osobowości, różnym charakterze, temperamencie, kompetencji, doświadczeń i kwalifikacji. Tak jak jedno ciało składające się z ręki, nogi, szyi, palców, głowy, ust, itd. współgra ze sobą w jednym Celu, mianowicie w celu życia, funkcjonowania tu i teraz. Tak też zespół składający się z optymisty, pesymisty, choleryka, ekstrawertyka, reprezentujących skład jednej drużyny powinien dążyć do jednego wspólnego celu jakim jest …  I w tym miejscu, każdy zespół; czy tworzący skład rodziny, kościoła, firmy, tudzież innych organizacji powinien odpowiedzieć sobie na kilka pytań, by ustalić, czy wyznaczyli ten jeden wspólny cel. Mając świadomość, że gdy brakuje celu, cały zespół się rozprzęga. Czyli każdy członek zespołu podąża we własnym kierunku na oślep. W ten sposób gubi się harmonię i istotę prowadzenia firmy, po czym w pewnym okresie „Jej” życia zwyczajnie zaczyna chorować. Pojawiają się konflikty, nieporozumienia i firma zamiast rosnąć się zwija. Traci klientów, pracowników a jej członkowie tracą siłę do walki.

Drogi Przedsiębiorco, jeżeli doświadczasz w tym momencie tego, o czym piszę, widzisz, że nie odnosicie sukcesów, i właśnie stwierdziłeś, że nie ustaliliście wspólnego celu. W zasadzie wykonujecie czynności na oślep i musisz zmuszać pracowników do pracy, sam przesiadujesz od rana do nocy i mimo tego, efektów brak. To oznacza, że zabrakło dookreślenia wspólnego celu, jasno określonej wizji. Być może Ty sam wiesz, czego oczekujesz od prowadzenia przedsiębiorstwa, masz jakąś wizję, ale nie została ona sprecyzowana, nie skonsultowana z pozostałymi towarzyszami podróży, w której się znajdujesz. Niestety ale ta sytuacja nie pozwoli Ci stwierdzić, czy wartości, którymi Ty się kierujesz współgrają z pozostałą załogą. Czy cel, który określicie będzie pasował wszystkim.

Henry Ford zostawił po sobie pewną ciekawą myśl

 „Spotkać się to początek, zgodzić to postęp; pracować razem to sukces”.

Słowa te żyją we mnie i poruszają się każdego dnia, uświadamiając mi, że bez współpracy nie osiągniemy wyznaczonego Celu a sukces przejdzie nam „koło nosa”. Jeśli zgodzisz się ze mną i moimi przekonaniami pociągnę Cię dalej za sobą przez merytorykę.

Jaką rolę odgrywają jasno określone cele w Przedsiębiorstwie?

 • Stanowią zbiór wzajemnie powiązanych dążeń, aspiracji i zamierzonych efektów o różnym stopniu konkretności.
 • Wskazują zmiany sytuacji, jakie firma zamierza osiągnąć w wyniku planowanych działań.
 • Określają momenty w przyszłości lub czasu, po upłynięciu których zmiany mają wystąpić.

Jak podzielić cele?

 • Strategiczne, gdy dotyczą zamierzeń długofalowych, kosztowych i szczególnie ważnych dla przyszłego rozwoju (3-5 lat).
 • Taktyczne i operacyjne, gdy wyznaczają pole konkretnych zadań i przedsięwzięć, w perspektywie krótszej niż cele strategiczne (1-2 lata taktyczne) 1 rok operacyjne.

Jak określić cele?

 • Cel generalny (nadrzędny, główny), który określa najbardziej ogólne dążenie firmy jako atonomicznej jednostki.
 • Cele szczegółowe (składowe, wspomagające, podrzędne, zadania), które wskazują sposoby (środki) realizacji celu generalnego.

Za co odpowiada cel generalny?

 • Wyznacza kierunki i rodzaje przyszłych działań, priorytetowe z punktu widzenia rozwoju firmy i realizacji założonej misji.
 • Ma charakter jakościowy (niemierzalny).

Za co odpowiada cel szczegółowy?

 • Przyjmuje charakter celów mierzalnych, gdy dotyczą wielkości bądź wzrostu sprzedaży, zwiększenia lub utrzymania udziału w rynku, zysku, zwiększenia udziału produktów w ofercie firmy, itp.
 • Przyjmuje również charakter celów niemierzalnych, które dotyczą zamierzeń trudnych względnie niemożliwych do wyrażenia w sposób mierzalny, np. poprawa jakości obsługi klientów, podniesienie znajomości produktów firmy.

Gdy cele zostaną ustalone należy je wszystkie spisać i ocenić przez wszystkich członków Zespołu. W ten sposób, aby każdy miał prawo ustosunkować się do zamierzeń, wartości i wyznaczonych osiągnięć. Wystarczy, że jedna osoba z całego Zespołu uzna, że zamierzone cele nie współgrają z jej wewnętrznymi przekonaniami istnieje ryzyko, położenia całego Zespołu na łopatki. Dlatego za każdym razem należy brać pod uwagę każdego członka Zespołu, by wiedzieć, że statek, na którym wspólnie płyniecie podczas sztormu nie zatonie. Wszyscy jej członkowie będą zgodnie ze swoimi przeznaczeniem współgrali z pozostałymi członkami.

Dochodzimy do momentu, w którym warto wziąć pod uwagę kolejne elementy całej układanki. Mianowicie ustalenie celów dla poszczególnych pracowników z podziałem na cele: półroczne, kwartalne, miesięczne, tygodniowe, dzienne i na końcu ustalenie planu dnia. Do tego może Ci posłużyć stworzony przeze mnie w naszej firmie dzienniczek tzw. „Droga do sukcesu”.

W kolejnym tygodniu omówimy temat „komunikacji”, coś co mnie kręci najbardziej. Dzisiaj zachęcam Cię do podjęcia małego kroku, mianowicie zwołanie zespołowego spotkania, na którym ustalicie cele zgodnie z  powyższymi wskazówkami.

Ściskam Cię cieplutko i do usłyszenia 😊

Sylwia 606 934 962