Blog Sylwii Przespolewskiej

Kogo wychowujesz

Kogo wychowujesz

Ma szesnaście lat.

Nie wiem jak postrzega świat.

W jej życie chciałam wejść…

Nosem przywaliłam w mur!

Nos ocalały, mury pozostały.

Dalej stoję na straży.

Nigdy nie wiem, co się dzisiaj wydarzy.

Jednak ja jestem …

Jestem gotowa …

czytaj dalej…

Jak pomóc sobie pomagając innym

Jak pomóc sobie pomagając innym

Temat, który dzisiaj poruszam dotyczy każdej istoty ludzkiej funkcjonującej na tym świecie. Nie ma znaczenia czy jesteś niepracującą matką, bizneswomen, czy też przedsiębiorcą z kilkudziesięcioletnim stażem. Czy jesteś studentem, czy pełnisz służbę w kościele, czy też pracujesz na etacie. Niezależnie od wykonywanej pracy społecznej czy zawodowej zawsze miewasz kontakt z osobami różnymi od Ciebie. Osobami, które tak jak Ty potrzebują akceptacji, wsparcia, bliskości i często pomocy.

czytaj dalej…

Emocjonalne wybuchy – samokontrola

Emocjonalne wybuchy – samokontrola

Emocjonalne wybuchy – samokontrola 

Emocje są to reakcje na postrzegane wydarzenia. Kontrolowanie reakcji to różnica pomiędzy zdrowym a chorym umysłem i ciałem. Twoje emocje są wynikiem twojej własnej interpretacji. To nie zachowania innych osób. To nie w jaki sposób żyjesz, czy w którym środowisku się obracasz mają wpływ na twoje reakcje – tylko twoje myśli.

Nawet jeśli przystawią ci pistolet do głowy, zawsze masz wybór

 Michael Breen

czytaj dalej…

Brak zaufania – wiarygodność

Brak zaufania – wiarygodność

Brak zaufania – wiarygodność 

Zaufanie jest jak spoiwo, łączy dwa elementy sklejając je na zawsze. Albo do czasu, gdy ktoś zwyczajnie naruszy złączone elementy, przez co zostaną odklejone i pozostaną dwoma oddzielnymi elementami.

czytaj dalej…

Zranienia z przeszłości – osobiste zdrowie

Zranienia z przeszłości – osobiste zdrowie

Zranienia z przeszłości – osobiste zdrowie 

Jest wielka różnorodność w tym, gdy dwoje ludzi rozpoczyna jakieś wspólne dzieło. Tak naprawdę, ustanowiony cel relacji zależy od osobowości, charakteru, motywacji, temperamentu i światopoglądu osób bezpośrednio zaangażowanych. Porozumienie zakończy się albo sukcesem, albo porażką, w zależności od tego, do jakiego rezultatu końcowego zmierzają zaangażowane strony. Na porozumienie ma wpływ również nasze dotychczasowe życie i niektóre ślady naznaczone pewnym odciśniętym piętnem. Nosimy na sobie mentalne, duchowe, emocjonalne i relacyjne blizny, z którymi wchodzimy do budowania relacji międzyludzkich.

Każdy z nas jest indywidualnością z wyjątkowym zestawem cech, takich jak: umiejętności życiowe, doświadczenia, zainteresowania i zdolności. To tworzy naszą indywidualność i osobowość, to, kim naprawdę jesteśmy. Nasza indywidualność tworzy relacje. To z niej czerpiemy siłę do budowania więzi. Nasza indywidualność powinna wyrażać się w zaangażowanie w partnerstwo, aby relacja mogła pozostać zdrowa i dobrze się rozwijać. Twoje zaangażowanie w partnerstwo, oznacza, że zawsze będziesz brał drugą stronę pod uwagę. Zaangażowanie w partnerstwo sprawia, że myślisz już nie tylko za jedną, lecz za dwie lub więcej osób, jeśli jest to relacja w grupie. W takiej sytuacji tworzymy pewien system połączonych i zależnych od siebie elementów. Rodzina to system złożony z matki, ojca i dzieci oraz zwierząt. Jeśli jedno z rodziców zranione w przeszłości wniesie swoje chwasty do nowo budującej się rodziny, pojawia się duże prawdopodobieństwo stosowania wszelkich form sadyzmu, gdzie członek z zespołu to odczuje.

Bita, gwałcona matka wnosząca do nowo powstałej rodziny zranienia z przeszłości będzie siała chwasty: niezgody, zrzędliwości, narzekactwa, strachu, krzyku, płaczu, milczenia.

Niekochany, bity, wyzywany ojciec nie uleczony ze zranień z przeszłości będzie siał chwasty: bicia, znęcania się psychicznego, manipulacji, krzyku, wyzwisk i wielu innych trucizn zatruwających całą rodzinę.

Jaka by nie była twoja historia, fakt jest jeden – wnosisz do obecnych relacji wszystkie zranienia, których doświadczyłeś w przyszłości. Pozostawione bez poświęcenia uwadze stare zranienia zablokują budowę zdrowych relacji. Zatem, jeżeli pragniesz zbudować zdrowe relacje nie tylko w rodzinie ale również wszędzie, gdzie pojawi się twoja osoba – masz do przerobienia proces uzdrawiania. Tylko taki proces przyniesie wewnętrzną integrację i uczyni ciebie zdrową osobą.

Kim jest zdrowa osoba? 

  1. Zdrowa osoba czuje się bezpiecznie. Zdrowa osoba nie potrzebuje stałego zabezpieczenia. Nie manipuluje ludźmi emocjonalnie, seksualnie, finansowo aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Czuje się pewnie w tym kim jest. Zdrowa osoba wyraża się w słowach – „Ja jestem w porządku, mam prawo być sobą” i „Ty jesteś w porządku, masz prawo być sobą”.
  2. Zdrowa osoba szanuje samą siebie. Zdrowa osoba zna swoje talenty, szanuje swoje ciało, niezależnie jak ono wygląda. Nie wyrządza sobie krzywdy, nie zadaje sobie ran na ciele. Nie okalecza swojego ciała. Zdrowa osoba nie wlewa w siebie litry alkoholu i innych używek. Zdrowa osoba nauczyła się kochać siebie taką jaka jest.
  3. Zdrowa osoba szanuje innych. Zdrowa osoba nie oczekuje, że inni zrobią wszystko za nią. Nie oczekuje, że inni dopasują się do niej , wręcz przeciwnie szanuje niepowtarzalność drugiego człowieka i cieszy się z jego obecności. Jest szczęśliwa, gdy innym się powodzi. Zachęca i wspiera bliźnich. Znajduje przyjemność w byciu przyjacielem, znajomym i partnerem.
  4. Zdrowa osoba jest otwarta. Zdrowa osoba nie jest obrazem zamkniętej książki. Nie jest trudna do zrozumienia, nie jest emocjonalna i zamknięta na potrzeby drugiego człowieka. Zdrowa osoba jest otwarta i przyznaje się do popełnianych błędów. Zdrowa osoba jest szczęśliwa, kiedy pomaga innym w unikaniu popełnianiu błędów. Wyznaje zasadę „lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych”.
  5. Zdrowa osoba jest zrównoważona. Zdrowa osoba unika ekstremalnych sytuacji. Potrafi zachować równowagę w przyjaźni, pracy, rodzinie, kościele czy czasie wolnym. „Kto nabywa rozumu, ceni swoje życie, kto zachowuje rozwagę, temu sprzyja szczęście”. Przyp. Salomona 19:8

Jeśli chcesz stać się zdrową osobą nie patrz na partnera czy partnerkę. Zapamiętaj. Każdy z nas ma do przepracowania własne życie, własną świadomość, własnego siebie. Żyjesz ze sobą 24 g/h. Jesteś dla siebie przyjacielem albo wrogiem. Z kim ci się lepiej żyje? Twój partner potrzebuje przejść swój własny proces.

To twoja osobista, świadoma decyzja do stania się tu i teraz zdrową osobą. Jeżeli zmagasz się z nerwicą, stanem lękowym, depresją, zaburzeniami osobowości, uzależnieniem, problemem relacyjnym z dziećmi, mężem, żoną, problemem duchowym, zaburzeniem seksualnym – zwróć swój wzrok na Jezusa. W tym momencie On może stać się Twoim lekarzem. Możesz zgłosić się do odpowiedniego specjalisty. Możesz również zgłosić się do mnie. Jestem gotowa, by pomóc ci podnieść się ze zranień, które w tobie się zakorzeniły.

Milczenie czy zdrowa komunikacja

Milczenie czy zdrowa komunikacja

Milczenie czy zdrowa komunikacja?

Czym jest cisza? Brakiem dźwięków, bodźców, czy jedynie zwyczajnym brakiem? Czy można ją określić pozytywnie? Znana formuła Norwida mówi „Cisza jest głosów – zbieraniem”. Czy cisza stanowi zewnętrzny element naszego życia, czy wewnętrzne wyciszanie serca i umysłu? Skąd ona pochodzi, po co przychodzi i jakie korzyści za sobą niesie? 

Jeśli pragniesz znaleźć na powyższe pytania odpowiedź. Poprzeć je pytaniem. Czy to cisza złowróżbna, przerażająca, śmiercionośna? Czy miejscem spotkania zrozumienia tego, co jest dobre a co złe? 

czytaj dalej…

Czy to tylko nadzieja czy moje oczekiwania

Czy to tylko nadzieja czy moje oczekiwania

Z serii świadomego życia

Nadzieja czy oczekiwania

Kontynuujemy nasze świadome życie i jednocześnie zbliżamy się do jego końca. Przeanalizuj swoją sytuację, w której teraz jesteś. Zastanów się jakie wiążesz z daną sytuacją nadzieje. Czy ta nadzieja jest tym, czego tak naprawdę oczekujesz? Czy oczekiwania rzeczywiście są realne, czy jedynie masz nadzieję, że coś się uda.
Jeśli nadzieja jest tylko nadzieją, po której nie będzie widać owoców. Czy warto trwać w tym miejscu i robić, to co teraz robisz?

czytaj dalej…

Z serii Budowania zdrowych relacji

Z serii Budowania zdrowych relacji

Z serii Budowania Zdrowych Relacji 

Niezależność – Zaangażowanie w partnerstwie 

 

Całe życie uczymy się i rozwijamy swoje zainteresowania. Niektórzy uważają, że rozpoznali  swój dar i wykorzystują go maksymalnie. Niektórzy niestety poszukują go całe życie, zastanawiając się w czym są najlepsi. Inni pytają o to swoich znajomych, czy dostają satysfakcjonującą odpowiedź?

Ze mną było podobnie, szukałam długie lata swojego daru… Uwielbiam śpiewać, tańczyć, grać na różnych instrumentach, uwielbiam pisać projekty, uwielbiam organizować eventy, uwielbiam prowadzić zajęcia z dziećmi i dorosłymi, uwielbiam robić masę innych rzeczy, ale najbardziej ze wszystkiego uwielbiam być wśród ludzi, dawać im radość z obcowania ze mną, dzielić się swoimi umiejętnościami, wiedzą, jeśli trzeba podnosić na duchu. Czyli uwielbiam budować z ludźmi relacje. To jest mój ponadnaturalny dar. Jeśli go posiadasz to masz klucz do sukcesu. Jeśli go nie posiadasz – możesz go wyćwiczyć.

czytaj dalej…

Po co robię to, co robię

Po co robię to, co robię

Z serii świadomego życia 

Po co robię to, co robię?

Rozpoczynamy kilkudniowy kierunek do świadomego życia.

Do naszej świadomości najczęściej docierają tylko te informacje, które są nam potrzebne do życia, tj. gdzie jest pożywienie, gdzie jest woda, gdzie jest zagrożenie, gdzie zdobyć pieniądze. Ten system świadomości pozwala nam żyć w harmonii, nie zastanawiając się nad innymi czynnikami wpływającymi na nasze życie. Podstawowa świadomość, tak możemy ją nazwać czasami wydaje się nam na tyle wystarczająca, że nie zastanawiamy się nad każdym aspektem naszego życia, pragnąc uświadamiać sobie, skąd, gdzie i w jaki sposób rozpoznawać, aby zacząć nad tym panować i nie pozwolić temu zarządzać nami.
Czasami pewne czynności wykonujemy nie zastanawiając się po co je robimy. Niektóre działania podejmujemy, ponieważ musimy. Niestety część życia ucieka nam na zamartwianiu się o przyszłość. Najgorsze w tym wszystkim, że pewne czynności robimy „mechanicznie” nie rozważając czy to ma sens.

czytaj dalej…