Regulamin

REGULAMIN

I. INFORMACJE O FIRMIE

Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy działający pod adresem www.sylwiaprzespolewska.pl jest GoSales Sylwia Przespolewska z siedzibą w Kętrzynie 11-400, przy ul. Polna 12, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 7421770383, Regon 281473404.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym Sylwia Przespolewska przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sylwiaprzespolewska.pl.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.
3. Składanie zamówień na asortymenty oferowane w Sklepie Internetowym Sylwia Przespolewska możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu.
4. Klient Sklepu Internetowego sylwiaprzespolewska.pl składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu sylwiaprzespolewska.pl, tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu sylwiaprzespolewska.pl, poprzez kliknięcie na przycisk „Kup Teraz”.
5. Zakupione towary wysyłane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 3 dni roboczych liczonych od dnia wysłania paczki przez Sklep Internetowy www.sylwiaprzespolewska.pl.
6. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego rozmiaru lub koloru Sklep Internetowy sylwiaprzespolewska.pl skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia.
7. Dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT dołączona do przesyłki. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Zamawiającego.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9. Przyjęcie przez Sklep Internetowy sylwiaprzespolewska.pl złożonego zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem przesłanym na adres zamieszczony w formularzu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy sylwiaprzespolewska.pl na adres e-mail Zamawiającego wskazany w formularzu, przy czym Sklep Internetowy sylwiaprzespolewska.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub nieistniejące dane teleadresowe Zamawiającego.
10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do złożonego zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z Sylwią Przespolewską właścicielką Sklepu Internetowego sylwiaprzespolewska.pl pod numerem telefonu komórkowego 606 934 962 (w godzinach pracy 8.00-16.00) lub poprzez e-mail spolewska@interia.pl wyłącznie do momentu przekazania zamówienia do realizacji.
11. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III. CENY

1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny (cenniki) są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym sylwiaprzespolewska.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia dostępna jest już w koszyku, po wybraniu opcji dostawy i płatności. Wiążącą dla klienta wartością zamówienia, jest ta znajdująca się na etapie POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, poprzez kliknięcie w przycisk „Kup Teraz”. Obie kwoty są jednakowe o ile Zamawiający nie dokonał w międzyczasie zmian produktów znajdujących się w koszyku.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym sylwiaprzespolewska.pls obejmują:
– płatność za pobraniem
– przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu PayU
– przedpłatę na konto kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem systemu PayU
– płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego sylwiaprzespolewska.pl:
Dane do przelewu:
Sylwia Przespolewska
ul. Polna 12
11-400 Kętrzyn
PEKAO 35 1240 5774 1111 0010 7316 3843
2. Dokonywanie płatności przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym sylwiaprzespolewska.pl za pośrednictwem Systemu PayU S.A., właściciela serwisu www.payu.pl, realizowana jest w zależności od wyboru typu płatności. Może się to odbywać poprzez płatność kartą kredytową lub płatniczą albo przez realizację przelewu elektronicznego. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka towaru przez sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności.
3. W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji płatności za zamówienie (dotyczy przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Systemu PayU bądź wpłaty na konto Sklepu Internetowego sylwiaprzespolewska.pl), zamówienie zostanie anulowane po 5 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem.
4. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej przedstawionej w ofercie Sklepu Internetowego sylwiaprzespolewska.pl na adres dostawy wskazany w formularzu. Zamawiający dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
5. Koszt dostawy towaru został określony na stronie www.sylwiaprzespolewska.pl.
6. Zamawiający, który w przeszłości nie podjął przesyłki w terminie lub odmówił przyjęcia przesyłki może być, przy realizacji kolejnego zamówienia, zobowiązany przez BOK Sklepu Internetowego sylwiaprzespolewska.pl do uiszczenia opłaty z góry tj. przedpłaty na konto.
7. Prosimy aby w sytuacji odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako powód podać „uszkodzenie opakowania zewnętrznego” oraz skontaktować się jak najszybciej z Sylwią Przespolewską właścicielką Sklepu Internetowego sylwiaprzespolewska.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

V. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
2. Sklep internetowy sylwiaprzespolewska.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową sprzedaży. W szczególności jeżeli:
– Towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których Sklep Internetowy sylwiaprzespolewska.pl zapewniał;
– został klientowi wydany w stanie niezupełnym.
4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
6. Towar reklamowany należy odesłać na adres:
GoSales Sylwia Przespolewska
Sklep Internetowy sylwiaprzespolewska.pl
ul. Polna 12
11-400 Kętrzyn
z dopiskiem: „Reklamacja sylwiaprzespolewska.pl”
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy sylwiaprzespolewska.pl przesyłki z towarem.
8. Prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru dowód zakupu towaru (fakturę).
9. Reklamacja realizowana jest na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacji. Dla klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym sylwiaprzespolewska.pl dokument ten dostępny jest w panelu Twoje Konto znajdującym się na stronie przesłanego maila za pomocą formularza na stronie www.sylwiaprzespolewska.pl.
10. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
11. Podstaw reklamacji nie stanowią zawartość (treść) zamieszona w książce.
12. Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego sylwiaprzespolewska.pl są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.
2. Sklep Internetowy sylwiaprzespolewska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym sylwiaprzespolewska.pl przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego).
3. Sklep internetowy sylwiaprzespolewska.pl w każdym momencie zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
4. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę GoSales Sylwia Przespolewska oraz Zamawiającego umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem Internetowym sylwiaprzespolewska.pl a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
6. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: spolewska@interia.pl lub numerem telefonu 606 934 962 (pn.-pt. godz. 8.00-16.00)
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.